Предназначение на уреда за сребърна вода “CSG-1”:

 

Уредът за получаване на сребърна вода „CSG-1” е предназначен за получаване на воден разтвор на йони на среброто в домашни условия. Йоните на среброто се отделят във водата при преминаването на постоянен електрически ток между двата електрода на устройството.

 Дейността на уреда се управлява от микрокомпютър, който в зависимост от параметрите на водата измерва тока през електродите и определя времето на работа на устройството. Използването на микрокомпютър осигурява висока надеждност и точната работа на уреда. Последното обстоятелство има голямо значение, тъй като уредът е предназначен за приготвяне на „сребърна” питейна вода и превишаването на концентрацията на сребро в нея е крайно нежелателно. По този начин, микрокомпютърът осигурява безопасността на продукта, който е получен в резултат на йонизация. Това е много съществено преимущество на уреда „CSG-1” спрямо други аналогични устройства.

 

Полезни свойства на среброто:

Днес е трудно да се каже кога човекът е открил целебните свойства на този благороден метал. Известно е, например, че 2500 години преди н.е. египетските воини са използвали среброто за лечение на бойни рани – поставяли са върху тях много тънки сребърни листове и раните бързо са зараствали. Това е обусловено от бактерицидните свойства на среброто. Днес се произвеждат марли и превръзки покрити със сребърни йони. Йоните на среброто са най-активно действащите му елементи. Такива активни йони могат да се получат в процеса на електролиза във водна среда с помощта на специално оборудване. Уредът „CSG-1” осигурява оптимална концентрация на активни йони за използване в домашни условия. Активните йони на среброто лесно проникват в тъканите на живия организъм и свободно циркулират в кръвообращението и течните среди на тъканите. А при срещата си с патогенни микроби, вируси и гъбички, също така лесно проникват през тяхната външна обвивка и водят до умирането им. Количеството на сребро в тъканите на нашия организъм достига 0,020 мг. на 100 грама сухо вещество. Най-много сребро се съдържа в главния мозък, в ядрата на нервните клетки, в жлезите на ендокринната система, в ретината на окото и в костите. Среброто е необходим структурен елемент на тъканите на нашия организъм. Отбелязано е стимулиращото действие на йоните на среброто върху кръвоотворните органи с усилване на метаболитните процеси в главния мозък, което подобрява неговата функция. Участвайки в обменните процеси на организма, среброто се изразходва и за неговото възстановяване е необходимо допълнително постъпване отвън. Обикновено среброто постъпва в организма при употребата на краставици, зеле и копър, но в много малки количества. Ежедневната употреба на „сребърна” вода с концентрация 0,030 мг/л. допълнително осигурява задоволяването на потребностите на организма. Среброто е необходим микроелемент, които осигурява здравето на нашия организъм както за сметка на попълването на структурните запаси на сребро в организма, така и поради качеството да ни защитава от инфекции, благодарение на своите бактерицидни свойства. Йоните на среброто активно участват в имунно-защитната функция на организма. Бактерицидното свойство на среброто се проявява при минимална концентрация в „сребърната” вода (0,030 мг/л.), което е достатъчно за унищожаването на разновидности на патогенни микроби, вируси и гъбички. През есенно-зимния период профилактичната употреба на „сребърна” вода помага на организма да противостои на простудни аденовируси, пара-грипни и грипни вируси. А в летния период усилва организма срещу стомашни бактериални инфекции без развитие на дисбактериоза.

 Уредът “CSG-1” е предназначен само за домашна употреба .

     
Концентрация на „сребърната” вода:

Уредът „CSG-1” позволява приготвянето на „сребърна” вода с различна концентрация:

·       Питейна – вода, в която концентрацията на йоните на среброто е от 0,03 мг/литър до 0,1 мг/литър. Такава вода е разрешена за питейна и за употреба в храната според световните здравни норми. Полезно е тази вода да се използва при приготвянето на храна. Тя удължава срока на съхранение на маринованите храни, сладките и консерви-раните зеленчуци, с нея се обработват детски играчки и съдове за отстраняване на бактериите от техните повърхности.

 

·       Концентрат – вода, в която концентрацията на йоните на среброто е над 1 мг/литър. Тази вода може да се използва за външна употреба, гаргара, промивки, козметични цели, за поливане на растения и техните семена, за миене на плодове и зеленчуци.

 

Внимание!

Върху качеството на „сребърната” вода оказва влияние каква вода ще се използва. Затова за получаване на превъзходна „сребърна” питейна вода ние препоръчваме да се използва бутилирана питейна вода с ниско съдържание на минерали – такава вода е изворна вода „Девин” с розов етикет. На етикета на бутилираната вода пише минералното съдържание – трябва да се избира вода с по-малко минерално съдържание и по-ниска проводимост. Също така може да се използва и дестилирана вода, която е с много ниско минерално съдържание и ниска проводимост. Може да се използва и вода от планински извори, от кладенци, чешмяна вода, стига да е годна за пиене.

 

Конструкция на уреда „CSG-1”:

В горната част на корпуса е разположен бутонът за стартиране на процеса и светодиоден индикатор. В долната част на корпуса се намира специален държател, към който се закрепват електродите на уреда. Двата електрода са изработени от чисто сребро (99,99% чистота). Електродите са с дължина 10 см. и дебелина 1,5 мм.

 При включване на уреда, на електродите се подава напрежение, и ако те са потопени във вода  протича  електрически ток. Под въздействието на този ток анодът (електродът на който е подаден положително напрежение) започва да отделя във водата сребърни йони. Количеството на отделяното във водата сребро е правопро-порционално на величината на тока през електродите и времето на електролиза (закон на Фарадей).

 Величината на тока и времето на работа на устройството се контролира от микрокомпютър, който е разположен в корпуса на уреда. За захранване на уреда се използва батерия 9 волта.Това осигурява безопасно и мобилно използването на уреда.

 

Особени ситуации:

Дейността на уреда може да се преустанови преждевременно, чрез пълното изваждане на електродите от водата и изчакване на 30 секунди. Уредът се изключва автоматично, като сигнализира с продължителен непрекъснат звуков и светлинен сигнал. В този случай полученият разтвор няма да достигне определената концентрация!


Време за обработка на водата:

Времето за обработка на водата се установява автоматично и зависи от минерализацията на водата, нейната температура и от дълбочината на потапяне на електродите. При приготвянето на „сребърна” вода се образува тъмен налеп по единия сребърен електрод - анода. Във връзка с това се препоръчва веднага след приготвяне на „сребърната” вода да се почистят електродите с влажна памучна кърпа.

 

Забранява се:

·       Да се потапя във вода корпуса на уреда и куплунга, към който са захванати електродите.

·       Да се обръща уреда нагоре с мокри електроди.

 

·       Да се съхранява уреда на влажно място.

 

Съхранение на „сребърна” вода:

 Както е известно, среброто придава нови свойства на водата и позволява съхраняването на такава вода за дълго време. Именно затова от древни времена моряците са използвали сребърни съдове за съхраняване на запаси питейна вода при морските пътешествия. Днес морските кораби, самолетите и космическите станции са снабдени със специализирани сребърни йонизатори, които предпазват водата от развитие на микроорганизми и се грижат за здравето на екипажа. Ако тръгвате на пътешествие вземете със себе си уреда и ще можете винаги да имате сребърна вода. Ако използвате вода от извор или кладенец, направете вода с концентрация 0,05 мг/л. сребърни йони, и я оставете няколко часа за да може да се унищожат напълно микроорганизмите.

 

Технически характеристики:

·       Количество на отделени сребърни йони за един цикъл:

0,15 мг. ±0,01 мг.

·       Технически ресурс на електродите в режим, питейна вода литър, повече от:

10 000 цикъла

·       Тип на захранващата батерия:

9 V, 6F22

·       Ресурс на една батерия, повече от:

3000 цикъла

·       Габаритни размери на уреда, мм, не повече от:

125 х 125 х 150

·       Маса на уреда (в комплекта), гр, не повече от:

250 гр.

·       Маса на сребърните електроди (чистота 99,99%):

3,7 гр.

·       Диаметър на електродите:

1,5 мм.

·       Дължина на електродите:

100 мм.

 

НАПРАВИ ПОРЪЧКА

ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПОРЪЧКИ: 088 427 7766

ИЛИ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ПОРЪЧКА

Имена:*
Адрес:*
Телефон за връзка:*
-
E-mail:
Запитване или съобщение:
Спам проверка: