Уред за сребърна вода "CSG-1"

Уред за сребърна вода CSG-1

Уредът за сребърна вода "CSG-1" е предназначен за получаване на воден разтвор на йони на среброто в битови условия. Йоните на среброто се отделят във водата при преминаването на постоянен електрически ток между двата електрода на устройството.

Дейността на уреда за сребърна вода се управлява от микрокомпютър, който в зависимост от параметрите на водата измерва тока през електродите и определя времето на работа на устройството. Използването на микрокомпютър осигурява високата надеждност и точната работа на уреда.

Последното обстоятелство има голямо значение, тъй като уредът е предназначен за приготвяне на „сребърна” питейна вода и превишаването на концентрацията на сребро в нея е крайно нежелателно. По този начин, микрокомпютърът осигурява безопасността на продукта, който е получен в резултат на йонизация.

Това е много съществено преимущество на уреда за сребърна вода „CSG-1” спрямо други аналогични устройства.

Уредът за сребърна вода "CSG-1" е предназначен само за битова употреба.

99.99% чистота на среброто - Виж сертификат

Концентрация на „сребърната” вода

Уредът за сребърна вода "CSG-1" позволява приготвянето на „сребърна” вода с различна концентрация:

Уред за сребърна вода CSG-1Питейна – вода, в която концентрацията на йоните на среброто е от 0,03 мг / литър до 0,1 мг / литър. Такава вода е разрешена за питейна и за употреба в храната според световните здравни норми. Полезно е тази вода да се използва при приготвянето на храна. Тя удължава срока на съхранение на маринованите храни, сладкита и консервираните зеленчуци, с нея се обработват детски играчки и съдове за отстраняване на бактериите от техните повърхности.

Концентрат – вода, в която концентрацията на йоните на среброто е над 1 мг/ литър. Тази вода може да се използва за външна употреба, гаргара, промивки, козметични цели, за поливане на растение и техните семена, за миене на плодове и зеленчуци.

Внимание!

Върху качеството на „сребърната” вода оказва влияние, каква вода ще се използва.

Затова за получаване на превъзходна „сребърна” питейна вода ние препоръчваме да се използва бутилирана питейна вода с ниско съдържание на минерали – такава вода е изворна вода „Девин” с розов етикет. На етекета на бутилираната вода пише минералното съдържание - трябва да се избира с по-малко съдържание, и проводимостта на водата – също трябва да се избират води с ниска проводимост.

Също така  може да се използва и дестилирана вода, която е с много ниско минерално съдържание и ниска проводимост. Може да се използва и вода от планински извори, от кладенци, чешмяна вода, стига да е годна за пиене.

Конструкция на уред за сребърна вода „CSG-1”

В горната част на корпуса е разположен бутонът за стартиране на процеса и светодиоден индикатор. В долната част на корпуса се намира специален държател към който се закрепват електродите на уреда. Двата електрода са изработени от чисто сребро (99,99% чистота - Виж сертификат). Електродите са с дължина 10 см. и дебелина 1,5 мм. При включването на уреда на електродите се подава напрежение, и, ако те са потопени във вода, протича електрически ток. Под въздействието на този ток анодът (електродът, на който е подадено положително напрежение) започва да отделя във водата сребърни йони. Количеството на отделяното във водата сребро е правопропорционално на величината на тока през електродите и времето на електролиза (закон на Фарадей). Величината на тока и времето на работа на устройството се контролират от микрокомпютъра, който е разположен в корпуса на уреда за сребъна вода. За захранване на уреда се използва батерия 9 волта.Това осигурява безопасно и мобилно използване на уреда за сребърна вода.

Работа с уред за сребърна вода "CSG-1"

Натиска се бутонът СТАРТ, индикира се кратък звуков и светлинен сигнал.

Процесът на получаване на сребърна вода започва. По време на работа светлинния индикатора свети  пулсиращо, като показва скороста на отделяне на сребърни йони – колкото водата е по-слабо минерализирана толкова по-голямо е времето между светлинните импулси.  Продължителноста на процеса може да бъде от 1 мин. до 15 мин. в зависимост от минерализацията на водата. При средно минерализирана вода процесът протича за около минута, докато при слабо минерализирана вода, каквато е дестилираната процесът може да трае 15 минути. Процесът автоматично се преустановява при отделяне на 0,15 мг сребърни йони.

Завършването на процесът се индицира с продължителен прекъснат звуков и светлинен сигнал.

Подготовка за работа

Поставяне на батерия – отваря се капака на уреда, поставя се батерията и се закопчава с клипса.

Почистване на електродите – изважда се куплунга с електродите от долната част на корпуса, отвиват се винтчетата които задържат електродите, почистват се със навлажнена с вода памучна кърпа. Мястото на електродите се разменя на всеки 100-200 цикъла за да може да се износват равномерно.

Подготовка на съда с вода

Изпозва се пласмасова бутилка с изворна или минерална вода. Тъй като количеството отделени сребърни йони за един цикъл на уреда е 0,15 мг., концентрацията на сребърни йони, зависи от количеството вода, което ще се използва, и е следната:

 • Бутила с 5,0 л. вода - концентрация: 0,03 мг/л.
 • Бутила с 3,0 л. вода - концентрация: 0,05 мг/л.
 • Бутила с 1,5 л. вода - концентрация: 0,10 мг/л.

За получаване на концентрирани разствори се използва стъклена чаша или буркан:

 • Чаша 200 мл. - концентрация:  0,75 мг/л.
 • Чаша 150 мл. - концентрация:  1,00 мг/л.
 • Чаша 100 мл. - концентрация:  1,50 мг/л.

Внимание: да не се използват метални съдове за получаване на сребърна вода.

Ако Ви е необходима по-висока концентрация, може да проведете процедурата на йонизация няколко пъти в един и същ обем вода. При два цикъла концентрацията се увеличава двойно, при три цикъла тройно. Не трябва да се прави вода с концентрация над 10 мг/л защото сребърните частици започват да се уедряват и утаяват, и качеството на сребърната вода се влошава. Не използвайте вода с концентрация над 0,1 мг/л за пиене - без лекарско предписание.

Начин на работа:

 1. Подгответе съда с вода.
 2. Поставете уреда за сребърна вода върху съда с вода както е показано на картинката. Електродите на уреда трябва да са потопени във водата. Куплунгът трябва да e 10 мм. над водната повърхност.
 3. Натиснете бутона Старт за задействане на процеса на йонизация.
 4. Стартирането на процеса се индикира с кратък звуков сигнал и светлинен сигнал.
 5. Нормалната работа на уреда за сребърна вода се индикира с пулсиращ светлинен сигнал, честотата на пулсациите зависят от скороста на отделяне на сребърни йони.
 6. По време на работа уредът за сребърна вода не реагира на натискането на бутона СТАРТ.
 7. Краят на процеса на йонизация на водата се извършва автоматично. Прекратяването на процесът се сигнализира с продължителен прекъснат звуков и светлинен сигнал.
 8. Извадете електродите от водата. Ако по уреда има вода да се избърше и подсуши
 9. Разбъркайте или разклатете съда cъс сребърна вода, дръжте съда на тъмно място.
 10. Водата е готова за използване.

Особени ситуации

Дейността на уреда за сребърна вода може да се преустанови преждевременно, чрез пълното изваждане на електродите от водата и изчакване на 30 секунди. Уредът се изключва автоматично, като сигнализира с продължителен непрекъснат звуков и светлинен сигнал. В този случай полученият разтвор няма да достигна определената концентрация!

Време за обработка на водата

Времето за обработка на водата се установява автоматично и зависи от минерализацията на водата, нейната температура и от дълбочината на потапяне на електродите. При приготвянето на "сребърна" вода се образува тъмен налеп по единия сребърен електрод - анода. Във връзка с това се препоръчва веднага след приготвяне на "сребърната" вода да се почистят електродите с влажна памучна кърпа.

Съхранение на "сребърна" вода:

Уред за сребърна вода CSG-1
"Tyndall" ефект - колоидните частици
на среброто могат да се видят при
пускане на лазерен лъч в сребърната вода

Както е известно, среброто придава нови свойства на водата и позволява съхраняването на такава вода за дълго време. Именно затова от древни времена моряците са използвали сребърни съдове за съхраняване на запаси питейна вода при морските пътешествия. Днес морските кораби, самолетите и космическите станции са снабдени със специализирани сребърни йонизатори, които предпазват водата от развитие на микроорганизми и се грижат за здравето на екипажа.

Ако тръгвате на пътешествие вземете със себе си уреда за сребърна вода и ще можете винаги да имате сръбърна вода. Ако използвате вода от извор или кладенец, направете вода с концентрация 0,05 мг/л. сребърни йони, и я оставете няколко часа за да може да се унищожат напълно микроорганизмите.

Технически характеристики:

 • Количество на отделени сребърни йони за един цикъл: 0,15 мг.  +/- 0,01 мг.
 • Технически ресурс на електродите в режим питейна вода, литър,  повече от: 20 000 цикъла
 • Тип на захранващата батерия: 9 V, 6F22
 • Ресурс на една батерия, повече от: 3000  цикъла
 • Габаритни размери на уреда за сребърна вода, мм, не повече от: 125х125х150
 • Тегло на уреда за сребърна вода (в комплекта), гр, не повече от: 250 гр.
 • Тегло на сребърните електроди (чистота 99,99% - Виж сертификат): 3,7  гр.
 • Диаметър на електродите: 1,5 мм.
 • Дължина на електродите: 100 мм.

Комплект:

 • Блок на уреда за сребърна вода – 1 брой
 • Сребърни електроди – 2 броя
 • Батерия 9 V – 1 бр.
 • Ръководство за експлоатация – 1 брой
 • Подарък "Магнезиево олио" 140 ml - 1 брой
 • Подарък празна спрей бутилка с капацитет 200 ml - 1 брой

Гаранция

Гаранция: 12 месеца

 

Цена

Цената на уреда за сребърна вода "CSG-1" е 157.99 лв.

Батерия 9V
9V батерия (PP3, 6F22)

Доставка

Доставката се извършва по куриер, с наложен платеж, на посочен от вас адрес.
Доставката на уреда за сребърна вода е безплатна.

Контакти

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Нов телефон за консултации: 0884277766

Поръчка на уред за сребърна вода CSG-1

Контакти

E-mail: zaper@artcom.bg

Телефон за консултации: 0879 / 406 110